St. Volodymyr Icon
 

 

St. Volodymyr Ukrainian Catholic Center
445 Washington Street
Santa Clara, CA 95050

Divine Liturgy celebrated at the:
Carmelite Monastery Chapel
1000 Lincoln Avenue
Santa Clara, CA 95050

 

 
 

photo for bulletin
Парафіяльний Бюлетень - Parish Bulletin

15-го Січня 2012– January 15, 2012

Вітаємо у Нашій Парафії - Welcome to Our Parish

<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>

Свящeник От. Петро Дячок - Адміністратор Reverend Petro Dyachok - Administrator
Phone: (415) 468-2601or (916) 420-2557(mobile)
E-mail: ot.petro@meta.ua
Office: St. Volodymyr Ukrainian Catholic Center 445 Washington Street, Santa Clara, CA 95050
Phone: (408) 248-1462 E-mail: st_volodymyr_ucc@att.net
Website: www.stvolodymyrucc.org

<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>

Божественна Літургія - The Divine Liturgy
Carmelite Monastery Chapel at 8:15 am on Sundays 1000 Lincoln Avenue, Santa Clara, CA 95050
Сповідь: Перед кожною Божественною Літургією Confession: Prior to every Divine Liturgy

<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Церковне Оголошення - Church Announcements
<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>

The 2012 calendars are in the front lobby. Please only one per household.
--- + ---
Please stop by the center office to pick up your church contribution form to file with your income taxes.
--- + ---
Внесіть будь ласка, щорічні (2012) членські внески. Тим, хто вже заплатив, дуже дякуємо. Внесок від однієї cім'ї $100.00, а $50.00 від особи. Please pay your yearly (2012) membership dues. For those who have paid thank you very much. Dues are $100.00 for families and $50.00 single persons.

<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Недільний Сніданок- Sunday Breakfast
<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Запрошуємо залишитися та поспілкуватися з нами при каві після кожної Божественної Літургії в парохіяльному центрі. Please stay and join us for coffee and fellowship after each Divine Liturgy at the church center.
Відпо-відальні за сніданок цього місяця: Schedule for this month is as follows:
1 – Stefa B. 8 – Taras and Zori J. / Yaroslava M. 15 – Yuriy and Oksana M. 22 – Borys S. 29 – Andrew and Orysia S.
<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Календар - Calendar Січень - January
<+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+>
1 - Неділя/ Sunday Найменування Ісуса Христа - Circumcision of the Lord Св. Василія Великого - Feast of St. Basil the Great Неділя Перед Богоявленням - Sunday before Theophany Голос/Tone 4 Altar helper: Taras J
6 – П'ятниця / Friday Богоявлення Господнє - Theophany of Our Lord
8 - Неділя/ Sunday Неділя Після Богоявлення - Sunday after Theophany Голос/Tone 5 Altar helper: Yarema H.
Followed by blessing of the water in the parish center
15 - Неділя/ Sunday 31st Sunday after Pentecost Голос/Tone 6 Altar helper: Michael B.
22 - Неділя/ Sunday Неділя про Закхея - Sunday of Zacchaeus Голос/Tone 7 Altar helper: Borys S.
29 - Неділя/ Sunday Неділя Митаря і Фарисея - Sunday of the Publican &Pharisee Голос/Tone 8 Altar helper: Constatine M.
<+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Недільне Читання - Sunday Readings
<+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+>
Неділя 31-а По Зісланні Святого Духа - Thirty First Sunday after Pentecost
<+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+>
----------------------------- + -----------------------------
------------- Послання Читання Апостола – Epistle -------------
----------------------------- + -----------------------------
Послання ап. Павла до Тимотея 1, 15-17
"Сину Тимотею, вірне слово - і гідне повного довір'я, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я - перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першім показав усю свою довготерпеливість, на приклад тим, що мають увірувати в Нього на життя вічне. Цареві ж віків, безсмертному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на віки вічні. Амінь."

A reading from the 1st letter of Saint Paul to Timothy:
My son Timothy, this saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost. But for that reason I was mercifully treated, so that in me, as the foremost, Christ Jesus might display all his patience as an example for those who would come to believe in him for everlasting life. To the king of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Amen. (1 Tim. 1, 15-17)

----------------------------- + -----------------------------
------------- Євангеліє – Gospel -------------
----------------------------- + -----------------------------
Від Лукі Святого Євангеліє Читання:
У тог час, як наближався Ісус до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене! А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Спинившись, Ісус наказав привести його до Себе. Коли він наблизився, запитав його: Що ти хочеш, щоб Я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив! Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе! І він враз почав бачити і пішов за Ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові.
(Лк. 18, 35-43)

A Reading From The Holy Gospel According To Saint Luke:
At that time, as Jesus approached Jericho a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." He shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me!" The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me!" Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him; and when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" He replied, "Lord, please let me see." Jesus told him, "Have sight; your faith has saved you." He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God. (Lk. 18, 35-43)

<+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+>
КороткаІсторія– Short History
<+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+> + + + <+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+><+>

Обрізання (Найменування) Господнє Для нас, християн, які відзначаємо цикл свят за старим календарним стилем новий рік настає не 1 січня, а 14 січня. Саме у цей день святкуємо празники Обрізання Господнього і св. Василія Великого. Після Собору в Єрусалимі 50 року по Христі обрізання не є необхідною практикою. Християни, прислухаючись до слів св. апостола Павла, завжди наголошували на духовному вимірі обрізання, т. зв. обрізанні серця, яке втілюється у зрості в чеснотах і прямуванні до святості. Цього ми повинні взаємно один одному бажати у Новому році. Святий Василій Великий Святий Василій Великий народився 329 року в багатодітній християнській сім'ї в місті Кесарії Каппадокійській у Малій Азії. Під впливом старшої сестри Макрини він відрікся блискучої кар'єри і розпочав суворе монаше життя. Згодом він уклав дві збірки ""55 Коротших правил"" і ""313 Ширших правил"", які до сьогодні є джерелом правил чернечого життя усього християнського Сходу. Василій заснував декілька монастирів, поблизу яких завжди знаходили притулок тисячі убогих і знедолених. Згодом це діло милосердя назвали ""Василіядою"". Ставши архиєпископом Каппадокії, Василій рішуче боровся проти різних єресей і залишив нам у спадщину чимало догматичних і аскетичних творів, гомілій та листів. Василій Великий написав св. Літургію, яку до сьогодні відправляють 10 разів на рік. Помер Василій після важкої недуги смертю праведника 379 року.

Circumcision (Name) of the Lord For us Christians, who celebrate the cycle of holidays using the old style calendar, New Year begins not on January 1, but on January 14. It is on this day we celebrate the feasts of Circumcision of the Lord and St. Basil the Great. The Council of Jerusalem, 50 years after Christ’s circumcision, announced that this is not a necessary practice. Christians, listening to the words of the apostle St. Paul, who always emphasized the spiritual dimension of circumcision, so called. Circumcision of the Heart, which is embodied in an increase in the virtues and achieving the holiness. This we must mutually desire in the New Year. St. Basil the Great St. Basil the Great was born in 329 to a large Christian family in Caesarea Kappadokiyskiy in Asia Minor. Influenced by his elder sister Macrina, he denied himself a brilliant career and began a strict monastic life. Later he made two collections of "55 shorter rules" and "313 broader rules”, which is still today the source of the rules of monastic life around the Christian East. Basil founded several monasteries, which are always found near shelters for the poor and disadvantaged. This act of mercy is called "Basil’s Fate". Becoming Archbishop of Cappadocia, Basil resolutely fought against various heresies and left us a heritage of many dogmatic and ascetic works, and homily of letters. St. Basil the Great wrote a Holy Liturgy, which we celebrate 10 times a year. Basil died after a serious illness in the year 379.

--- + ---

 

   
 
 
веб дизайн — J. M. Didoszak, © 2012
 

For more information about this web site contact our webmaster.